top of page

Taksonomia

Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Taksonomia

Pełna Nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Link do tekstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2020:198:TOC

bottom of page