top of page
< Back

Ujawnianie informacji dot. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych

Rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Ujawnianie informacji dot. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych

Pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji wiązanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=EN

bottom of page