top of page

Podwójna Istotność

14 sty 2023

Zaraportuj o tym jak wpływasz na kwestie zrównoważonego rozwoju i jak one wpływają na Ciebie

Podmiot zobowiązany w przedmiocie zrównoważonego rozwoju powinien raportować w zakresie zrównoważonego rozwoju z dwóch perspektyw: 1) jak dana kwestia wpływa na działalność jego jednostki oraz 2) jak jednostka wypływa na dane zagadnienie.

 

Abu zrozumieć powyższe, posłużmy się prostym przykładem. Fundusz posiadający w swoim portfolio kilkanaście nieruchomości na terenie Europy, realizuje je na terenach, które pierwotnie miały rolny charakter. Po wylaniu ton cementu dla utwardzenia nawierzchni placów manewrowych, stref dostaw, parkingów i magazynów, naturalna retencja gruntów w takiej okolicy podlega ogromnemu spadkowi. To może skutkować podtopieniami takich obszarów, w szczególności jeżeli ilość gwałtownych burz w okolicy wzrasta wskutek zmian klimatycznych. Stosując podejście podwójnej istotności, jednostka powinna zaraportować o tym jak wpływa na środowisko naturalne (obniżenie retencji gruntów) oraz o tym jak zmiany klimatyczne wpływają na działalność operatorów magazynów (np. zalania, niezbędne naprawy, opóźnienia w dostawach do magazynu, roszczenia użytkowników magazynu, wzrost składek ubezpieczeniowych).

 

Takiego rodzaju analiza przeprowadzona w sposób biorący pod uwagę zasadę podwójnej istotności jest świetną okazją dla managerów do zidentyfikowania inicjatyw do wdrożenia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę wskazany przykład, porównując straty wynikające ze szkód spowodowanych ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i kosztami wprowadzenia rozwiązań przyjaznych środowisku (np. zainstalowanie systemu recyklingu wody), jednostka mogłaby wykorzystać dane zagadnienie zrównoważonego rozwoju i podnieść swoją reputację jako jednostka świadoma wpływu na klimat, a tym samym zwiększyć atrakcyjność wobec swoich klientów.

 

Koncepcja podwójnej istotności łączy się z Dyrektywą o Rachunkowości [1] (zmienionej NFRD). Jej źródło leży w Artykułach 19a (1) i 29a (1) wprowadzonych przez [2] zgodnie z którymi, jednostki są zobowiązane do raportowania zarówno o wypływie ich działalności na ludzi i środowisko oraz o tym jak kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na jednostkę". Zgodnie z uzasadnieniem do dyrektywy CSRD[3] (pkt 29), ten koncept nie był zbyt dobrze rozumiany i implementowany przez uczestników rynku, zatem założeniem CSRD ustalono wyjaśnienie tego konceptu i uszczegółowienie go.

 

[1] https://www.lawforpleasure.com/items-2/dyrektywa-o-rachunkowości

[2] https://www.lawforpleasure.com/items-2/nfrd-dyrektywa-wprowadzająca-obowiązek-raportowania-niefinansowego

[3] https://en.lawforpleasure.com/items-1-1/csrd-directive-introducing-sustainability-reporting


bottom of page