top of page
Post: Blog2 Post

Alkohol, hazard i paliwa kopalne. Czyli o tym jak Australia walczy z greenwashingiem.

Do Federalnego Sądu w Australii właśnie wpłynął pozew Australian Securities & Investment Commission (ASIC) przeciwko Mercer o stosowanie greenwashingu. ASIC jest odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz amerykańskiej Securities and Exchange Commission (SEC). Mercer jest globalną firmą konsultingową, która posiada kilka linii biznesowych. Pozew dotyczy oferowanych przez nią usług powierniczych.


Komisja ASIC prześledziła informacje publikowane na stronie internetowej spółki i przeanalizowała opis jej oferty inwestycyjnej. Ustalono, że Mercer oferował swoje produkty „Sustainable Plus” osobom „głęboko zadedykowanym na rzecz zrównoważonego rozwoju”[1]. Oferta ta była reklamowana m.in. jako „wyłączająca inwestycje w niektóre sektory kwalifikowane jako niezrównoważone”, tj. inwestycje w alkohol, hazard i wysokoemisyjne paliwa kopalne, takie jak węgiel energetyczny. Ustalono ponadto, że Mercer zapewniał, że fundusze Sustainable Plus nie będą w przyszłości alokowane w spółki czerpiące zyski z takich inwestycji[2].


ASIC twierdzi, że Mercer Sustainable Plus Australian Shares i Mercer Sustainable Plus Shares posiadały udziały w dwóch spółkach zaangażowanych w wydobycie lub czerpiących zyski z wydobycia lub sprzedaży wysokoemisyjnych paliw kopalnych. Ponadto fundusze „Growth”, „Conservative Growth”, „Moderate Growth” oraz „High Growth” wspólnicech. WaWadały inwestycje w piętnastu spółkach zaangażowanych lub czerpiących zyski z tego samego rodzaju działalności. Według załącznika do pozwu, łączna ekspozycja funduszy Mercer Sustainable Plus na wysokoemisyjne paliwa kopalne w istocie znacząco wzrosła. W styczniu 2022 r. wartość ekspozycji wynosiła 4,4 mln dolarów australijskich, a już w listopadzie 2022 r. p


Zgodnie z art. 12DB(1)(a) Australijskiej ustawy o ASIC z 2001 r. („Australian Securities and Investments Commission Act 2001”), zabronione jest składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd zapewnień o standardzie, jakości, wartości czy klasie oferowanych usług. Obowiązek ten ciąży na osobie, która oferuje lub promuje takie usługi. W związku z tym, 27 lutego 2023 roku Komisja ASIC wystąpiła z roszczeniem do sądu. Powód twierdzi, że Mercer składał fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia i działał w sposób mogący wprowadzić w błąd opinię publiczną w odniesieniu do swoich opcji zrównoważonych inwestycji.


ASIC zwróciła się do Australijskiego Sądu Federalnego o m.in. nałożenie na Mercer kar pieniężnych i ujawnienie naruszeń zarzucanych w postępowaniu. Powód wniósł również o wydanie zakazu spółce Mercer składania dalszych fałszywych oświadczeń przedstawiających jej produkty jako zrównoważone, podczas gdy nie posiadają deklarowanych cech.


Warto zauważyć, że ASIC nie kwestionowała użycia słowa „zrównoważony” w ofercie Mercer. Komisja odniosła się do bardzo precyzyjnych zapewnień, które Mercer składał w swoich materiałach marketingowych. ASIC przeprowadziła szczegółową analizę składu portfela Mercer i doszła do wniosku, że oferowane produkty nie posiadają cech, o jakich zapewniano podczas ich promocji.


Zgodnie z komunikatem prasowym ASIC, jest to pierwszy pozew ASIC w sprawie greenwashingu. Do tej pory ASIC wystawiała ostrzeżenia o potencjalnych naruszeniach. Ostrzeżenia te, o łącznej wartości ponad 140,000 AUD, wydawano wobec różnych podmiotów podejrzanych o stosowanie greenwashingu, w tym wobec Vanguard Investments Australia czy Black Mountain Energy[3].

[1] Mercer Superannuation (Australia) Limited [2] https://download.asic.gov.au/media/nvad1uuu/23-043mr-mercer-concise-statement-redacted.pdf [3] https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2023-releases/23-043mr-asic-launches-first-court-proceedings-alleging-greenwashing/

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page