top of page
Post: Blog2 Post

Kto musi sprawdzić wpis w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym? Standardy ochrony małoletnich w praktyce.

Od 15 lutego 2024 m.in. placówki medyczne, szkoły językowe, hotele, kluby sportowe mają obowiązek sprawdzania swoich pracowników i współpracowników, mających kontakt z dziećmi, odnośnie do figurowania ich w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym oraz w Krajowym Rejestrze Karnym.


Brak zasięgnięcia informacji z tych rejestrów może grozić karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1,000 PLN a nawet koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 10,000 PLN.

Natomiast od 15 sierpnia 2024 r. wiele jednostek, w których przebywają dzieci, w szczególności: centra medyczne, gabinety stomatologiczne, szkoły językowe, kluby sportowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe, szkoły muzyczne, muszą opracować, wdrożyć i opublikować standardy ochrony małoletnich.


Opracowanie standardów ochrony małoletnich to jednak nie jest taka prosta rzecz. Każdy w swoim ośrodku musi się zastanowić, z jakiego rodzajami kontaktu ma do czynienia na terenie swojej jednostki, ponieważ inne relacje ma lekarz w gabinecie a inne nauczyciel gry na gitarze czy nauczyciel j. hiszpańskiego. Inną czujność musi również zachować recepcjonista w hotelu. Wobec tego, najpierw trzeba się zastanowić, jakie są czynniki ryzyka krzywdzenia w danym miejscu i jak je redukować. Ustalone sposoby regulowania muszą być ujęte w procedury, o których ślad powinien pozostać w Standardach Ochrony Małoletnich.


Ponadto na przedstawicielach niektórych zawodów ciąży podwyższony standard oceny stanu dziecka, z którym się kontaktuje. Przykładowo lekarze i higienistki stomatologiczne powinny wszczynać procedurę Niebieskiej Karty gdy mają podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej. Zawsze trzeba też zastanowić się, czy oferowana przez daną jednostkę sieć WiFi jest odpowiednio zabezpieczona, aby dzieci nie miały dostępu do treści pornograficznych, przemocowych.


Po przyjęciu standardów, należy je opublikować na stronie internetowej, jak i przyjąć ich skróconą wersję - sporządzoną w języku zrozumiałym dla dzieci. Brak wdrożenia standardów może grozić grzywną.​


Procedury weryfikacji pracowników powinny być już dawno wdrożone w wielu jednostkach. Natomiast na wprowadzenie standardów to proces który może potrwać parę tygodni, dlatego to najwyższy moment by rozpocząć ich wprowadzanie.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page