top of page
Post: Blog2 Post

Kupmy działkę na wsi 2. Gdy chcemy kupić więcej niż 1 ha...

Zaktualizowano: 1 paź 2020

Musimy sprawdzić czy nasz zakup kwalifikuje się jako jeden z wyjątków od zasady, iż nieruchomość rolną może kupić tylko rolnik indywidualny.

Niestety mało który „mieszczuch” pozytywnie przechodzi test na „rolnika indywidualnego”. Taki status ma jedynie osoba fizyczna, która posiada nieruchomości rolne, kwalifikacje rolnicze, mieszka co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma nieruchomość rolną i prowadzi osobiście gospodarstwo rolne na takiej nieruchomości. Na szczęście, jeżeli nieruchomość kupujemy do wspólności majątkowej małżeńskiej to wystarczy, że jeden z małżonków spełnia przedmiotowe warunki.

O ile zatem nie jesteśmy rolnikiem, to może ma do nas zastosowanie jeden z wyjątków opisanych w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego? Chociaż ich lista wydaje się długa, to większość z nich dotyczy bardzo specyficznych sytuacji. W odniesieniu do osób fizycznych wyjątki są tak na prawdę nieliczne. Obejmują m.in. nabywanie nieruchomości rolnej od osoby z rodziny (tzw. osoby bliskiej zbywcy), w drodze dziedziczenia, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku po rozwodzie, w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego lub w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Przypuszczam, że w większości przypadków, wyjątek nie będzie miał zastosowania do waszej „wymarzonej” działki. Nie wszystko jednak stracone. Nieruchomość rolną zawsze można kupić, jeżeli dostaniemy zgodę na nabycie nieruchomości od szefa KOWR (czyli Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). W klasycznym przypadku, o taką zgodę wystąpi dla nas zbywca, przy czym będzie on musiał wykazać nie było możliwości sprzedaży gruntu rolnikowi indywidulanemu, a nabywca będzie musiał się zobowiązać do prowadzenia działalności rolniczej na nieruchomości (czyli wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej).

Warto zauważyć, że od niedawna KOWR uruchomił specjalną platformę, na której zamieszczane są ogłoszenia o nieruchomościach rolnych przeznaczonych do sprzedaży (https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty ). Zbywca może wykazać, że nie było rolnika indywidualnego, który chciałby kupić nieruchomość – jeżeli na zamieszczone przez niego ogłoszenie nie było odpowiedzi (min. wymagany termin to 30 dni od zamieszczenia ogłoszenia) i jeżeli podana w ogłoszeniu cena nieruchomości znajdywała się w ustawowych „widełkach”.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page