top of page
Post: Blog2 Post

Kupmy działkę na wsi 1. Kiedy działka jest nieruchomością rolną?

Zaktualizowano: 16 paź 2020

Z pozoru wydaje się, że wszyscy „widzą” kiedy grunt jest nieruchomością rolną. Rzeczywistość jednak potrafi zaskakiwać i nieruchomość rolną możemy znaleźć także w mieście. Niestety tak jak wspomniałam w poprzednim wpisie - co do zasady - nieruchomość rolną może kupić tylko rolnik.

Podstawowym dokumentem, jaki należy zweryfikować jest wypis z ewidencji gruntów. Potencjalny kupujący musi poprosić sprzedającego o udostępnienie takiego dokumentu, ponieważ przeciętny Kowalski nie uzyska takiego dokumentu z urzędu na własny wniosek. Sprzedający uzyska go w gminie lub starostwie (w zależności od części Polski).

Oprócz jednoznacznej sytuacji, gdy nieruchomość jest oznaczona symbolem R (grunt orny), nieruchomością rolną są też takie, które są oznaczone w ewidencji symbolami: S (sad), Ł (łąka), Ps (pastwisko trwałe), Br (grunt rolny zabudowany), Lzr (grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych), Wsr (grunt pod stawem), W (grunt pod rowem), N (nieużytek). Jak widać z powyższego, czasami może nam się wydawać, że nabywany przez nas grunt jest ugorem, ale jeżeli w ewidencji oznaczony jest jako nieużytek, to, w świetle przepisów mogą mieć do jego zakupu zastosowanie ograniczenia, bo będzie traktowany jako nieruchomość rolna.

Jeżeli nasza wymarzona nieruchomość jest oznaczona którymś z powyższych symboli, istotnym jest ustalenie, czy znajduje się ona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis z miejscowego planu może dostać z gminy każdy (po uiszczeniu opłaty skarbowej), trzeba tylko wskazać jakiego terenu ma dotyczyć pobierany wypis.

Ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych nie stosuje się w przypadku gruntów objętych planami miejscowymi, zgodnie z którymi dana nieruchomość w całości jest przeznaczona na inne cele niż rolne. Jeżeli zatem nasz "nieużytek" objęty jest planem miejscowym, a działka jest przeznaczona w całości pod np. zabudowę mieszkaniową lub usługową (czyli znajduje się przykładowo na terenie oznaczonym symbolem MN, MW) nie musimy mieć statusu rolnika indywidualnego aby kupić taki grunt. Jeżeli natomiast częściowo leży na terenie przeznaczonym pod usługi („U”), a częściowo pod zabudowę zagrodową („RM”), koniecznym będzie traktowanie takiego gruntu jako nieruchomości rolnej.

Dobrą wiadomością dla potencjalnych kupujących jest zasada, że ograniczenie w nabywaniu nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych nie ma zastosowania do nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 hektar. Jeżeli zatem planowana do nabycia przez nas nieruchomość rolna ma powierzchnię np. 9.000 m2 to każdy z nas nadal może kupić taki grunt.

Co jednak, jeżeli 9.999 m2 to dla nas za mało, a nie jesteśmy rolnikiem indywidulanym? Otóż istnieje nadal możliwość zakupu takiego gruntu, ale o tym opowiem w kolejnym poście.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page