top of page
Post: Blog2 Post

(Obyśmy) mogli przenosić w części Pozwolenie na Budowę

Zaktualizowano: 20 mar

 

29 lutego 2024 na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian do Prawa budowlanego. Wprowadza bardzo istotną zmianę dla inwestorów instytucjonalnych – możliwość przenoszenia pozwoleń na budowę w części.   Ponadto projekt jest zapowiedzią ułatwień służących poprawie efektywności energetycznej budynków i ochrony zasobów wodnych.

 

Przenoszenie Pozwoleń na Budowę w częściach. O ile przenoszona część pozwolenia, jak i ta cześć, która pozostanie przy oryginalnym inwestorze będą obejmować obiekty budowlane (wraz ze związanymi z nimi urządzeniami) mogące samodzielnie funkcjonować zgodnie z ich przeznaczeniem, to organ będzie związany wnioskiem o częściowe przeniesienie takiego pozwolenia (planowane zmiany do art. 40 Prawa Budowlanego). Dotychczas nie było ku temu jednoznacznej podstawy prawnej, co bardzo utrudniało planowanie inwestycji szczególnie tym podmiotom, które z różnych względów musiały przechodzić np. reorganizacje korporacyjne (np. podzielić spółkę przy której było pozwolenie na budowę). Jeżeli zmiana wejdzie w życie, przenoszenie pozwoleń na budowę w części będzie prawnie usankcjonowane.

 

Deszczówka. Aby zachęcić właścicieli budynków do wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, budowa bezodpływowych zbiorników o pojemności do 5 m3 nie będzie wymagała ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Natomiast budowa zbiorników o pojemności pomiędzy 5 m3 a 15 m3będzie wymagała jedynie zgłoszenia. Jest to bezpośrednio związane z programem „Moja Woda” – z NFOŚiGW (czyli program dofinansowania dla gospodarstw domowych w kwocie do 6,000 PLN na budowę zbiorników do łapania deszczówki, przy czym program trwa tylko do końca czerwca 2024).

 

Magazyny energii. Budowa magazynów energii elektrycznej, o pojemności nominalnej do 20 kWh, nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia - tak samo jak nie jest to wymagane w przypadku pomp ciepła i wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych. Nawet zatem jeżeli są one częścią instalacji fotowoltaicznej nie będą wymagały dopełnienia dodatkowych formalności (co dotychczas budziło wątpliwości).

 

Małe turbiny wiatrowe: Zgodnie z projektem instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru, na własne potrzeby albo w celu wprowadzenia do sieci, (ale o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji)  będzie wymagało jedynie zgłoszenia jeżeli łączna wysokość przekroczy 3 m (i będzie nie większa niż 12 m), a zgłoszenie nie będzie w ogóle wymagane, przy łącznej wysokości turbin nie większej niż 3 m. Przypomnijmy, że mikroinstalacją co do zasady jest instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej do 50 kW, przyłączoną do sieci o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej).

 

Projekt zmian jest zarejestrowany pod nr UD22. Obecnie został przekazany do opiniowania.
15 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page