top of page
White Structure

Organizacje i ich Standardy

TCFD

Task Force On Climate - Related Financial Disclosures

 

Jest to jedna z najbardziej szanowanych i popularnych organizacji, która opracowuje standardy dla spółek odnośnie do informacji jakie spółki powinny ujawniać dla ułatwienia interesariuszom do oceny jak dana spółka adresuje problemy zmian klimatycznych.

 

Link do strony:  https://www.fsb-tcfd.org/ 

GRI

Global Reporting Initiative 

Link: https://www.globalreporting.org/ 

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

PRI

Principles of Responsible Investing 

Link do strony: https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page